CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ PHAN NGUYỄN
Ngày đăng: 11/03/2024 02:32:41


Thành lập tháng 10/2015, Phan Nguyễn là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối các sản phẩm hữu cơ quốc tế

Phan nguyễn – Đơn vị tiên phong phân phối sản phẩm hữu cơ tại Việt Nam

Từ năm 2018 đến nay, Phan Nguyễn tự hào trở thành công ty dẫn đầu trong lĩnh vực nhập khẩu, phân phối các sản phẩm hữu cơ tại Việt Nam

Phan Nguyễn đang đại diện cho rất nhiều thương hiệu quốc tế và trong nước để phân phối và phát triển thương hiệu hữu cơ tại Việt Nam

Phan Nguyễn mong muốn được góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất, mang lại các giá trị bền vững & lâu dài cho cộng đồng

Từ năm 2019 Phan Nguyễn đã trở thành thành viên của Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam

Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, Phan Nguyễn vẫn liên tục gia tăng danh mục sản phẩm và cải thiện dịch vụ khách hàng

top