Dịch vụ hàng hải
Ngày đăng: 25/03/2021 17:56:19

Công ty TNHH Dịch Vụ Mọi Nơi Lan Vy góp vốn vào công ty TNHH Hàng Hải và Thương Mại An Hải thực hiện dịch vụ Hàng hải với các dịch vụ:

  • Vận chuyển thuyền viên và người ra vào tàu.
  • Vận chuyển hàng hóa đường thủy và đường biển
  • Dịch vụ sửa chữa tàu
  • Dịch vụ lặn
  • Dịch vụ thu gom rác thải, nhớt thải trên biển
  • Thương mại
top