Dịch vụ tư vấn
Ngày đăng: 21/11/2021 08:31:08

Với phương châm “Chia sẻ kiến thức - Tạo dựng niềm tin, Tư vấn tận tâm, tận tình” LVC đang Tư vấn các lĩnh vực sau: 

1.     Tư vấn Pháp luật kinh doanh

Với độ ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm Chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ pháp lý toàn diện trong lĩnh vực doanh nghiệp. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp và hỗ trợ mọi vấn đề mà Quý khách hàng yêu cầu trong lĩnh vực doanh nghiệp như: Tư vấn thành lập doanh nghiệp; tư vấn thay đổi giấy phép kinh doanh; tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp hoặc tư vấn thủ tục giải thể, phá sản doanh nghiệp.

2.     Tư vấn Lập dự án kinh doanh:

-      Tư vấn Góp vốn Đầu tư Dự án : Tư vấn vốn góp và phân chia lợi nhuận sau đầu tư, tư vấn góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ và tiền mặt hoặc công sức tham gia vào Dự án đầu tư lúc đầu.

-      Tư vấn xin đất Dự án : Giới thiệu vị trí, so sánh sự ưu đãi đất đai giữa các quạn huyện, tỉnh thành, vùng miền để khách hàng có thể xin được địa điểm thuận tiện với chi phí thấp nhất.

-      Tư vấn Lập Dự án tiền khả thi: Đưa ra các bước tổng quan thực hiện Dự án như diện tích mặt bằng kinh doanh, khảo sát địa chất- địa hình xây dưng, ước tính chi phí giải phóng mặt bằng, Ước tính Tổng vốn đầu tư và Doanh thu Dự án

-      Tư vấn Lập Dự án khả thi: Chúng tôi sẽ phân tích để cân đối các thông số Dự án của khách hàng (cơ cấu góp vốn, huy động vốn đầu tư, phân bổ vốn cố định và vốn lưu động, dự tính biến động của giá cả đầu vào và Doanh thu dự án, phương án dự phòng rủi ro…) để Dự án của khách hàng có tính khả thi cao về cả mặt tài chính và tổ chức thực hiện.

-      Tư vấn Lập Dự án vay vốn Ngân hàng: để Dự án của khách hàng có những thông số tốt về lãi suất, thời gian hoàn vốn, khả năng thanh toán, khả năng hoàn trả nợ vay….nhằm hấp dẫn tổ chức tín dụng.

3.     Tư vấn ISO 9001- Quản lý chất lượng: Bao gồm Tư vấn xây dựng quy trình, duy trì vận hành ISO; đào tạo đánh giá nội bộ, đào tạo biên soạn tài liệu.

4.     Tư vấn Thanh lý và bán đấu giá tài sản

Những dự án tiêu biểu công ty đã thực hiện:  Tư vấn hệ thống quản lý ISO 9001 tại hệ thống trường Việt Mỹ (VASchools), thanh lý tài sản trường THPT Vũng Tàu, tư vấn thương hiệu KNT,...

 

top