Xây dựng
Ngày đăng: 08/04/2021 21:01:57

Lan Vy Construction là thương hiệu của Công ty TNHH Dịch Vụ Mọi Nơi Lan Vy trong lĩnh vực xây dựng, chuyên về phá dỡ, san lấp, nạo vét, xử lý thoát nước, xây dựng nhà tiền chế và xây dựng dân dụng.

Dịch Vụ Xây Dựng Công Trình Bao Gồm Những Gì?

Những dự án và khách hàng tiêu biểu của Công ty: Thu xà bần tại các công trình xây dựng của Diccons, nạo vét mương mán tại nhà máy Hóa Dầu Long Sơn, Phá dỡ tại khách sạn Thùy Vân, Khách sạn Petrosetco, san lấp tại Phước Hải Đất Đỏ,...

top